Tsinkimisvanni turvaluukide ja juhtimise projekteerimine, valmistus ja paigaldamine