Teenused

Mida saame Sinu ettevõtte heaks teha.

Soovid tellide teenust või rohkem infot?

Kirjuta meile!
 • Hoolduslepingud

  Hoolduslepinguid võivad hõlmata kas kõiki või vaid mõnda Teie tootmises kasutusel olevat seadet. Hoolduslepingu alusel viivad meie spetsialistid läbi seadme perioodilist hooldust vastavalt seadme kasutussagedusele. Samuti kehtib seadme(te)le soodushinnaga väljakutsetasu. Hoolduslepingu eesmärgiks on vähendada seadmete korrashoiukulutusi, tõsta tootmisseadmete kasutusastet ja vähendada avariide arvu, et teie saaksite muretult keskenduda oma äritegevusele ja tootmisele. Suudame pakkuda kõige kaasaegsemaid lahendusi, mis oleksid samas ka teie ettevõttele majanduslikult kõige kasulikumad.

 • Korrashoiulepingud

  Korrashoiulepingu ulatusse kuuluvad kõik kliendi tehase tootmisseadmed, tootmise abiseadmed- ja süsteemid ning hooned. Kogu vastutus tootmise käigushoidmise eest lasub meil ja teie saate kogu tähelepanu koondada tootmisele ja selle efektiivsele juhtimisele ilma tehniliste detailide pärast muretsemata. Hoiame Kliendi korrashoiukulud kontrolli all ja ühes kohas, pakkudes teile head ülevaadet enda seadmepargist ja selle hooldusest. Samuti on meie kliendil alati korralik ülevaade tehtud kuludest seadme või seadmegrupi kohta. Tõstame seadmete töökindlust ja viime riskid miinimumi.

 • Tootmisseadmete seisukorra analüüs

  Kui tekib vajadus saada objektiivne ülevaade seadmete seisukorrast, on “Tootmisseadmete seisukorra analüüs (TSA)” just see, mida vajate. TSA tulemusel saate detailse ülevaate soovitud seadmete seisukorrast, TSA käigus selgitatakse välja ka suurimad riskid ning seadmete eeldatav eluiga. TSA annab lisaks soovitused seadmete eluea pikendamiseks ning riskide maandamiseks tulevikus. Sellisel juhul ei teki tootmises ootamatuid katkestusi ja saate vananenud seadmed aegsasti välja vahetada või vajadusel remontida enne kui on liiga hilja.

 • Konsultatsiooniteenus

  Tihti läheb keerulisemate projektide puhul vaja hüva nõu või asjatundja arvamust ja soovitusi. Kasutades aastatega varutud kogemusi ja olles läbinud kümneid ja kümneid keerukaid olukordi ning erilahendusi, nõustame enda kliente kõigis küsimustes, mis puudutavad tehaste kolimisi, eriseadmete ehitusi, keerulisi seadmepargi uuendusi, seadmete moderniseerimist, erilahenduste projekteerimisi ja muud sellist. Konsulteerime kliente olenemata projekti hetkeseisust, alates planeerimisest kuni garantiiaja lõpuni, nii et võta julgelt ühendust!

 • Tööstusseadmete kolimisteenus

  Suurtes tootmistes tuleb ette olukordi kus on vaja kolida kas terve tehas või suurem hulk seadmeid ühest kohast või riigist teise, kolimisteenus võib hõlmata vaid ühe seadme kolimist tootmishoone siseselt või ka terve tehase sisseseade liigutamist ja üles seadmist. Kolimisteenusega võtame vastutuse seadmete demontaazist kuni töökorras seadme tootmisele üleandmiseni ja garanteerime, et kõik toimib ka peale kolimist täpselt samamoodi nagu eelmises asukohas.

 • Elektritööd

  Elektripaigaldiste teenindamine pikaajaliste käidu-ja teeninduslepingute alusel
  Siseelektririkete kõrvaldamine 24 tundi ööpäevas
  Elektripaigaldustööd kuni 1000V
  Erineva keerukusastmega elektripaigaldiste rekonstrueerimine
  Elektriprojektide koostamine
  Elektripaigaldise ettevalmistamine korraliseks kontrolliks

 • Tehnotrasside ehitus

  Pakume tootmisliinide ja tehnotrasside ehitamist, planeerimisest kuni lõpliku teostuseni, sealhulgas projekteerime ka erilahendusi vastavalt kliendi soovidele. Pakume suruõhu, vaakumi, vee, auru, kanalisatsiooni ja muude tehnotrasside ehitust ja ka olemasolevate liinide/trasside remonditeenust ning ümberehitust vastavalt vajadusele.

 • Seadmete moderniseerimine

  Uute seadmete ostmine on pahatihti väga kulukas aga õnneks on olemas ka praktiline alternatiiv. Kui kasutusel olev seade ei vasta enam Teie vajadustele või vajab lihtsalt optimiseerimist, on uue seadme ostmisele odavamaks alternatiiviks vana seadme moderniseerimine. Moderniseerimise käigus vahetatakse seadme juhtimine, korrastatakse ja uuendatakse vajadusel seadme mehhaaniline osa ning kindlustatakse seadme turvalisus pikaks ajaks.

 • 24h valveteenus

  Kui Teie tootmises on seadmeid, mille planeerimata seisakutele tuleb reageerida koheselt, juhtugu need siis öösel või nädalavahetusel, siis meie tehnikud on valmis 24 / 7. Kui koheselt ei õnnestu seadet tagasi töökorda saada, kas puuduvate varuosade või mõnel muul põhjusel, on kiire reageerimine siiski tähtis, sest annab võimaluse vea leidmiseks ja varuosa kiirtellimuse koheseks esitamiseks et minimaliseerida Teie liini või kogu tootmise seismist ja sellest tulenevat rahalist kahju.

 • Seadmete ja liinide geomeetrilised mõõdistused

  Seadme geomeetrilised mõõdistused aitavad kindlaks teha seadme kvaliteedivõimekuse ja muud olulised parameetrid. Mõõdistuste tulemusel tuleb välja seadme mehaanilise osa kulumus ning kõik seadme kasutusel tekkivad kõrvalekalded.

 • Laoriiulite ja automaatlao süsteemide paigaldus

  Paigaldame kõike erinevaid tüüpi riiuleid. Oleme teinud nii uute riiulite ja laosüsteemide installatisooni kui ka kasutatud laosisseseade ümberpaigutust. Samuti teeme automaatlaosüsteemide paigaldamist ja loomulikult pakume sellele ka hooldust. Tasemel ja kogenud meeskond teostab paigaldustööd õigeaegselt ja korralikult.
  Samuti pakume renoveerimis- ja remonditeenused, teostame laovarustuse inspektsiooni.