Teenused

Aspiratsioonisüsteemide ehitus ja hooldus

Tolm ja tootmisjäägid ei pea jääma tööle jalgu. Projekteerime, ehitame ning hooldame tootmisruumide aspiratsioonisüsteeme.

Miks on aspiratsioonisüsteem oluline?

Enamik tootmisprotsessi etappidest tekitab väikesemõõdulisi jääke tolmust tükkideni, mis rikuvad pikemas plaanis tööliste tervist ja jäävad tööpingi juures tööprotsessile jalgu. Et need jäägid kokku koguda ja võimalusel taaskasutusse suunata, tuleb tootmisruumid varustada aspiratsioonisüsteemiga, mis need õhu jõul ühte kohta kokku kogub.

Milliseid aspiratsioonisüsteeme me ehitame?

Iga tehas on erinev, mistõttu projekteerime ning ehitame erilahendusena täpselt sellise aspiratsioonisüsteemi, millist konkreetne tootmiskompleks vajab, et tootmisjäägid ei rikuks tööliste tervist ega segaks töötamist.

Milliseid aspiratsioonisüsteeme me hooldame?

Hooldame nii endi projekteeritud ja ehitatud uusi kui tootmisruumides juba olemasolevaid vanu aspiratsioonisüsteeme.

Soovite Aspiratsioonisüsteemide ehitamist või hooldust?

Võtke meiega ühendust.

2024 © Maintest Grupp OÜ – Kõik õigused kaitstud